Innkalling til årsmøte i Horvå – Tubakken Sykkelklubb - 14.06.2021 kl. 21:00 på teams

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 1. Jun 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Horvå -Tubakken Sykkelklubb. 

Årsmøtet avholdes mandag den 14.06.2021 kl. 21:00 på teams. Deltakere melder seg på til leder Morten Thu-Kure, og han vil legge deg til årsmøtet. 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10.06.2021 til horva@horva-sk.no eller Tubakken Sykkelklubb, Postvegen 110, 4341 Bryne. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet og sendt de som melder seg på, eller ber om dokumentene.

 For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen Styret i Horvå Sykkelklubb. 

NOTE: Innkalling ble publisert 01.06.2021 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.