Årsmøtet i Horvå i tirsdag 19.03. kl. 20:00 på Tu gamle skule

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 18. Mar 2019

Agenda for årsmøtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 5. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  • Behandle forslag og saker.
  • Styrets forslag til aktiviteter som skal sponses i 2018.
 7. Treningstider innmeldt av Stig Haver
 8. Fastsette medlemskontingent.
 9. Vedta styrets forslag til budsjett
 10. Valg.
 11. Slutt.

Kommentarer

— Guest