ÅRSMØTE HORVÅ

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 17. Feb 2019

Innkalling til årsmøte i Horvå – Tubakken Sykkelklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Horvå -Tubakken Sykkelklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 19.03.2019 kl. 20:00 på Tu gamle skole i gymsalen. Adressen er Austvegen 46, 4341 Bryne.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.03.2018 til horva@horva-sk.no eller Tubakken Sykkelklubb, Postvegen 110, 4341 Bryne.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.horva-sk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Horvå Sykkelklubb.


Kommentarer

— Guest