Dokumenter til årsmøtet

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 3. Mar 2020

Styret har nå alle dokumenter klar til årsmøtet. Alle deltakere på årsmøtet får selvsagt utlevert all dokumentasjon. Ønsker du dette tilsendt før årsmøtet, så kan vi sende dette til stemmeberettigede på ønsket epost. Kontakt Horvå på epost: horva@horva-sk.no , eller ring leder i Horvå - Morten Thu-Kure på 90600502 for informasjon.Innkalling til årsmøte i Horvå – Tubakken Sykkelklubb

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 5. Feb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Horvå -Tubakken Sykkelklubb.


Årsmøtet avholdes tirsdag den 10.03.2020 kl. 20:00 på Tu gamle skole i gymsalen. Adressen er Austvegen 46, 4341 Bryne.


Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25.02.2018 til horva@horva-sk.no eller Tubakken Sykkelklubb, Postvegen 110, 4341 Bryne.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.horva-sk.no.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Horvå Sykkelklubb.