Innkalling til årsmøte i Horvå – Tubakken Sykkelklubb - 14.06.2021 kl. 21:00 på teams

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 1. Jun 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Horvå -Tubakken Sykkelklubb. 

Årsmøtet avholdes mandag den 14.06.2021 kl. 21:00 på teams. Deltakere melder seg på til leder Morten Thu-Kure, og han vil legge deg til årsmøtet. 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10.06.2021 til horva@horva-sk.no eller Tubakken Sykkelklubb, Postvegen 110, 4341 Bryne. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet og sendt de som melder seg på, eller ber om dokumentene.

 For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen Styret i Horvå Sykkelklubb. 

NOTE: Innkalling ble publisert 01.06.2021 Dokumenter til årsmøtet

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 3. Mar 2020

Styret har nå alle dokumenter klar til årsmøtet. Alle deltakere på årsmøtet får selvsagt utlevert all dokumentasjon. Ønsker du dette tilsendt før årsmøtet, så kan vi sende dette til stemmeberettigede på ønsket epost. Kontakt Horvå på epost: horva@horva-sk.no , eller ring leder i Horvå - Morten Thu-Kure på 90600502 for informasjon.Innkalling til årsmøte i Horvå – Tubakken Sykkelklubb

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 5. Feb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Horvå -Tubakken Sykkelklubb.


Årsmøtet avholdes tirsdag den 10.03.2020 kl. 20:00 på Tu gamle skole i gymsalen. Adressen er Austvegen 46, 4341 Bryne.


Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25.02.2018 til horva@horva-sk.no eller Tubakken Sykkelklubb, Postvegen 110, 4341 Bryne.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.horva-sk.no.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Horvå Sykkelklubb.Innkalling til ekstraordinært årsmøte.

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 16. Sep 2019

Innkalling til ekstraordinært årsmøte.

Sted:                Gymsal, Tu gamle skole

Når:                 Mandag 30. sept. kl.20.00


Saksliste.

 1. Bygging av pumptrack-bane på grusbanen ved Tu gamle skole.

  Tubakken Sykkelklubb Horvå, har nå fått tillatelse av Klepp kommune
  til bygging av en pumptrack - bane på grusbanen ved Tu gamle skole.
  Vi vil legge fram tegninger, kostnader og framdriftsplaner for dette prosjektet.

   Styret ber det ekstraordinære årsmøtet om godkjenning av dette prosjektet.
Årsmøtet i Horvå i tirsdag 19.03. kl. 20:00 på Tu gamle skule

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 18. Mar 2019

Agenda for årsmøtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 5. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  • Behandle forslag og saker.
  • Styrets forslag til aktiviteter som skal sponses i 2018.
 7. Treningstider innmeldt av Stig Haver
 8. Fastsette medlemskontingent.
 9. Vedta styrets forslag til budsjett
 10. Valg.
 11. Slutt.