Dokumenter til årsmøtet

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 3. Mar 2020

Styret har nå alle dokumenter klar til årsmøtet. Alle deltakere på årsmøtet får selvsagt utlevert all dokumentasjon. Ønsker du dette tilsendt før årsmøtet, så kan vi sende dette til stemmeberettigede på ønsket epost. Kontakt Horvå på epost: horva@horva-sk.no , eller ring leder i Horvå - Morten Thu-Kure på 90600502 for informasjon.


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte i Horvå – Tubakken Sykkelklubb

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 5. Feb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Horvå -Tubakken Sykkelklubb.


Årsmøtet avholdes tirsdag den 10.03.2020 kl. 20:00 på Tu gamle skole i gymsalen. Adressen er Austvegen 46, 4341 Bryne.


Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25.02.2018 til horva@horva-sk.no eller Tubakken Sykkelklubb, Postvegen 110, 4341 Bryne.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.horva-sk.no.


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Horvå Sykkelklubb.


0 Kommentar

Innkalling til ekstraordinært årsmøte.

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 16. Sep 2019

Innkalling til ekstraordinært årsmøte.

Sted:                Gymsal, Tu gamle skole

Når:                 Mandag 30. sept. kl.20.00


Saksliste.

 1. Bygging av pumptrack-bane på grusbanen ved Tu gamle skole.

  Tubakken Sykkelklubb Horvå, har nå fått tillatelse av Klepp kommune
  til bygging av en pumptrack - bane på grusbanen ved Tu gamle skole.
  Vi vil legge fram tegninger, kostnader og framdriftsplaner for dette prosjektet.

   Styret ber det ekstraordinære årsmøtet om godkjenning av dette prosjektet.0 Kommentar

Årsmøtet i Horvå i tirsdag 19.03. kl. 20:00 på Tu gamle skule

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 18. Mar 2019

Agenda for årsmøtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 5. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  • Behandle forslag og saker.
  • Styrets forslag til aktiviteter som skal sponses i 2018.
 7. Treningstider innmeldt av Stig Haver
 8. Fastsette medlemskontingent.
 9. Vedta styrets forslag til budsjett
 10. Valg.
 11. Slutt.

0 Kommentar

ÅRSMØTE HORVÅ

Postet av TUBAKKEN SYKKELKLUBB den 17. Feb 2019

Innkalling til årsmøte i Horvå – Tubakken Sykkelklubb


Styret innkaller herved til årsmøte i Horvå -Tubakken Sykkelklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag den 19.03.2019 kl. 20:00 på Tu gamle skole i gymsalen. Adressen er Austvegen 46, 4341 Bryne.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.03.2018 til horva@horva-sk.no eller Tubakken Sykkelklubb, Postvegen 110, 4341 Bryne.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.horva-sk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


 Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Horvå Sykkelklubb.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline